Conturi

Pentru virarea sumelor poprite vă rugam să folosiți următoarele conturi de consemnări deschise la LIBRA INTERNET BANK:

 • RO90 BREL 0002 0008 7392 0101 – Lei
 • RO73 BREL 0002 0008 7392 0504 – Franci elvețieni
 • RO36 BREL 0002 0008 7392 0200 – Euro
 • RO68 BREL 0002 0008 7392 0400 – Lire sterline
 • RO95 BREL 0002 0008 7392 0108

Despre noi

Societatea Civilă de Executori Judecătorești Asociați Dragomir, Stepanov și Asociații este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Timisoara. Competenta teritoriala a biroului nostru se intinde pe aria Curtii de Apel Timisoara, respectiv judetele Timis, Arad, si Caras-Severin

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce sunt incredintate celor 2 executori judecatoresti care isi desafasoara activitatea in cadrul acestuia. Spatiul biroului nostru cuprinde toate dotarile necesare desfasurarii activitatii de recuparare creante, executare silita si consiliere in acest domeniu de activitate.

Biroul nostru functioneaza cu un numar de 15 angajati reprezentand personalul auxiliar, cu pregatire de specialitate juridica si economica, avand o experienta bogata in intocmirea documentatiei juridice, financiare si aplicarea solutiilor informatice, pentru rezolvarea cu celeritate a tuturor cauzelor. Datorita acestor aspecte, echipa noastra reuseste sa faca fata celor mai inalte exigente ale oricarui creditor, atat in cazul dosarelor avand creantele garantate, cat si negarantate.

Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii solicitarilor dumneavoastra, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti.

Oxenstierna

Adesea virtutea nu are dușmani mai declarați decât acei ce se prefac cel mai mult că sunt avocații ei.

Atribuții

Executorul judecătoresc are următoarele atribuții:

Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii

Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare

Comunicarea actelor de procedură

Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească

Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedura civilă

Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe

Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor

Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz

Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența lui

Juridic

Activitatea biroului se desfasoara in conformitate cu prevederile legii nr 188/2000 din 01/11/2000 actualizata la data de 01/02/2014.

Legea este disponibila in format electronic: Legea 188/2000

Regulamentul de aplicare a legii nr 188/2000 privind executorii judecatoresti din 05/02/2001 actualizata la data de 20/03/2013.

Regulamentul este disponibil in format electronic: Regulament

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc din 03.09.2010 actualizat la data de 13/06/2014.

Statutul este disponibil in format electronic: Statut

Documente

Mai jos puteti descarca modele de documente :

Cerere executare BEJA
Cerere de participare la licitatie BEJA

Executarea silita reprezinta ultima faza a procesului civil in cadrul careia va puteti realiza efectiv drepturile statornicite printr-un titlu executoriu.In cazul in care debitorii nu executa de bunavoie obligatia lor, aceasta se aduce la indeplinire prin executarea silita. Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori folosinta acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori alte lucrari sau luarea unei alte masuri admise de lege.

Executarea silita o puteti face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt titlu executoriu.

Principalele titluri executorii sunt:
 • Hotararile instantelor judecatoresti romane
 • Hotararile judecatoresti ale unor instante europene
 • Hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului
 • Actele autentificate de notarul public sau o alta autoritate competenta potrivit legii
 • Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor
 • Titlurile comerciale de valoare, titlurile de valoare sau titlurile de credit( cambia, biletul la ordin si CEC-ul)
 • Contractele civile care, potrivit legii, constituie titlu executoriu
 • Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala incheiate cu institutiile de credit
 • Contractul de asistenta juridica

Cererea de executare silita insotita de titlul executoriu in original se depune la executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel in care urmeaza sa se efectueze executarea silita.

Legea trebuie interpretata în sensul producerii efectelor ei și nu în sensul neaplicării ei.

Domitus Ulpian

Justiția este dorința constantă și perpetuă de a da fiecaruia ce i se cuvine.

Contact

Vă mulțumim că ați vizitat pagina noastră

Orar:

Luni – Vineri, 08:00 – 14:00

Lasati-ne un mesaj  captcha Tastează codul pentru validare.

  Birou

  Telefon

  +40 256 431 346

  Fax

  +40 256 431 347

  Adresa

  Str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, etj. 3, SAD 19, Timișoara – Fructus Plazza

  (din data de 4 aprilie)

  Ne găsiți in Timișoara.

  Str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, etj. 3, SAD 19, Timișoara - Fructus Plazza (din data de 4 aprilie)
  +40 256 431 346